VYTA FLEX


 

Описание на продукта

Серията VytaFlex се явява „приемник” на нашата популярна серия ReoFlex и се отличава с още по-добри физически свойства. Добрата течливост улесняват работата и позволява леене без обезвъздушаване във вакум. Полиуретанът VytaFlex се характеризира с ниска степен на съсъхване по време на втвърдяване на продукта до  състояние на готов каучук.

 

Приложение:

Този  каучук може да се използва както за отливки така и като отлят продукт, той изпълнява високите изисквания за серийно производство. Използва се за отливане на бетони части и елементи, репродукции на склуптури, изготвяне на различни по свойте физически свойства детайли. VytaFlex превъзходно подхожда за  отливане в него на  цветен бетон  или гипс. Еластичните форми от VytaFlex позволяват изготовянето на еднородни, отличаващи се с достоверни(наситени) цветове отливки от гипс, бетон и др.материали.

 

Технически характеристики:

   VytaFlex 10 VytaFlex 20 VytaFlex 30 VytaFlex 40 VytaFlex 50 VytaFlex 60
Твърдост по Shore A 10 20 30 40 50 60
съотношение на сместа по обем 1А:1В 1А:1В 1А:1В 1А:1В 1А:1В 1А:1В
време за работа 30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин.
време за  откалъпване 16 часа 16 часа 16 часа 16 часа 16 часа 16 часа
Линейно съсъхване незабел. незабел. незабел. незабел. незабел. незабел.
цвят кремав   кремав кремав кремав кремав
визкозитет 3100мПа 1000мПа 1800мПа 2000мПа 2000мПа 2000мПа
Обемно тегло 1.00г/см³ 1.00г/см³ 1.02г/см³ 1.03г/см³ 1.04г/см³ 1.04г/см³
якост на опън 1.1 Н/мм² 1.04 Н/мм² 3.4 Н/мм² 3.6 Н/мм² 4 Н/мм² 6.1 Н/мм²
гранично(пределно) натоварване 1000% 1000% 1000% 660% 400% 480%
Последваща издръжливост на опън 5.35 Н/мм² 10.34 Н/мм² 13.91 Н/мм² 14.62 Н/мм² 18.19 Н/мм² 24.26 Н/мм²

                                                            Величините са за темп.23ºС

Приготвяне на модела

Някой от материалите, които са порести  напр. гипс, бетон, дъревесина, камък и др., следва да се защитят, за да се избегне залепването на повъхноста на модела към полиуретана. Нашият Superseal защитава повърхноста и почти не оказва влияние на повърхностните детайли. Shellacspray е подходящ за моделни глини, съдържащи вода или сяра. При глина, която не е базирана на вода и не съдържаща сяра, се използва само отделител. Запечатващият агент е необходимо винаги добре да е изсъхнал преди полагане на отделящият агент . За  гладки повърхнини (метал, стъкло, пластмаса) е достатъчно използването на отделящо средство. То улеснява разформироването на модела. Използвайте разделящият(откалапващ) агант UNIVERSAL Ease Release(съдържащ силикон), прадназначен за форми. Важно: за да получите оптимално покритие,разделящият агент трябва да се нанесе с мека четка бърху цялата контактна повърхност и да се остави да изсъхне за ок. 15 мин. При съмнение касаещи действието на агентите, започнете отначало.

 

 

Смесване

Течните уретани са чувствителни към влага и я поглъщат дори от въздуха. Инструментите и съдовете за смесване трябва да бъдат изготовени от стъкло, метал или пластмаса и да са чисти. Важно: времето на живот на продукта доста се  съкращава след отваряне на съдовете. XtendIT значително удължава срока на съхранение на продукта. В общият съд се отсипва необходимото количество PART A и PART B, след това добре се разбърква за ок.3мин. За да се отстранят напълно въздушните мехури се препоръчва вакумна дегазация.

 

Леене

За да се избегне появата на въздушни мехури, сместа да се налива в най-ниската точка на формата. Равномерното наливане ограничава въздушните мехури. За да се отстранят абсолютно въздушните мехури се препоръчва вакумно леене. Оставете калъпа да изсахне за една нощ при стайна температура(ок.23ºС за 16 часа). Времето за втвърдяване може да се съкрати, с добавянето на Kick-iT или нагряване на полиуретана. Да се избягва втвърдяване при темпер. по-ниска от 18ºC. VytaFlex достига най-добрите си физични свойства след 7 дни. Физични свойства ще са още по-добри, ако подгреем еластомера до темп. 65ºC за ок.4-8 часа. Всеки път използвайте разделящото средство. Вида на разделящото средство зависи от отливаният материал. При отливане на гипс следва да се измие калъпа със съпунена вода, за да се подобри разпределението на гипса във формата и откалъпването на готовия модел. За бетон се използва In&Out.

 

При правилна употреба и съхранение напълно готовите форми са здрави и износоустойчиви. Живота на калъпа зависи от количеството отливки и вида на отливания материал. Интензивно триещи материали , напр. бетон, губят с времето детайлоноста на формите. След употреба калъпите да се измиват с  вода и сапун и да се подсушат. Да се съхраняват в сухи и хладни помещения. Не се складират едно върху друго и да се избягва попадането на UV-лъчи.