REBOUND ®


Описание на продукта

Rebound 25 е много лесна за употреба адиативна силиконова гума за нанасяне с четка на почти всеки модел. Смесете  1 А : 1 В по обем. Rebound 25 може да бъде нанесен с четка или шпатула на вертикален модел без да се свлича и да се образуват видими съсъхвания при вулканизиране и се превръща в мека ластична форма.

·     За разлика от уретановите гуми Rebound 25 няма да залепне към повечето форми, затова подготовката на модела е минимална.

·     това са две течности които се разбъркват много лесно заедно.

·     стои по добре на отливки от смоли или метали с ниска точка на топене (до 205ºС)

·     вулканизиралите форми могат да бъдат премахнати от модела като ръкавица( да се изхлузят)

·     имат много дълаг живот

Четри тънки слоя е всичко необходимо за да направите разтеглива, здрава и качествена форма за отливането на смоли , восък,  гипс, бетон . Понеже Rebound 25 е адиативна силиконова гума/RTV/ ще ви служи дълги години.

 

Приложение:

Можете да леете много неща в Rebound 25 – метали топящи се на ниска температура, гипс, бетон и др.. Алифатни уретани (Crystal Clear & Clear Flex Urethanes), няма да вулканизират във формата от Rebound 25. Ако изливате платинени силикони в Rebound™ 25, използвайте Ease Release 200 за разделител. Използва се за направата на форми за скулптури, архитектурни елементи , свещи и др.

 

Технически характеристики:

  Rebound 25
твърдост по Shore А 25
съотношение на сместа по обем 1A: 1B
време за работа* 20мин.
време за  откалъпване* 6 часа
линейно свиване(съсъхване) незабележимо
цвят оранжев
визкозитет варира
обемно тегло 1.05 г/см³
якост на опън 20.7 Н/мм²
гранично(пределно) натоварване >690%
Последваща издръжливост на опън 515

 

Приготовление за нанасяне

Използвайте  Rebound 25в проветрени помещения. Носете само винилови ръкавици, гумените ръкавици ще спрат вулканизацията на модела.Този продукт има много малък срок на годност и затова трябва да бъде употребен колкото е възможно по – бързо. Да се съхранява на температура не повече от 22°С, съхранението на по – висока температура ще намали времето за работа с продукта и неговата вулканизация.  Носете дълги ръкави гумени ръкавици  и предпазни очила за добра сигурност. Сливането на вулканизиращата силиконова гума може да бъде спряно при определени обстоятелства, ако в или на формата е допуснато някакво замърсяване, което се отразява на разтегливоста на модела или пълна липса на вулканизация на модела. Ако имате колебания ви препоръчваме да направите тест преди работа. Нанесете малко количество от гумата на незабележимо място на модела. Спирането е настъпило,  ако гумата е лепкава и не е вулканизирала след като определеното време за вулканизиране е минало. За да предотвартите спирането на вулканизация ,нанесете един – два слоя чист акрилен лак, това ще бъде напълно достатъчно за предотвратяването на процеса. Убедете се че формата е абсолютно суха преди нанасянето на гумата. Направете малък тест преди да започнете основната работа. Нанасяне на разделящ агент – разделящия агент не е задължителен, но може да улесни отделянето на някой форми. Ease Release 200 е идеален да се използва при направата на силиконови гуми.  Продуктите на Mann Ease Release може да намерите при нас.  Важно : За да сте сигурни че няма да повредите повърхността на формата внимателно нанесете разделящия агент с мека четка по цялата повърхност на формата. Четкайте докато стане слоя като тънка мъгляво покритие и изчакайте 30 мин., за да може агента да изсъхне добре. Ако има някакви съмнения относно действието на разделящия агент препоръчваме малък тест преди работа.

 

Смесване

За смесването на част А и част В ще са нужни два контейнера /съда/ . В първият ще бъдат смесени част А и Част В . Втория трябва да е достатъчно голям да поеме двете смеси. Преди употреба разбъркайте внимателно част В още в опаковката.. след смесването на част А и част В 1:1 по обем или тегло разбъркайте внимателно за 3 мин. Получената смес трябва да е едноцветна това ще е доказателство за доброто разбъркване.

 

Леене и втвърдяване

Тази гума трябва да бъде нанасяна чрез изливане и наслояване. 4 тънки слоя от гумата са напълно достатъчни за наравата на вашия модел. Използвайте твърда четка и нанесете първия слой много внимателно така че да покрие и най- малките вдлъбнатини по формата. Използвайте тампониране за най – малките незапълнени пространство, за да предпазите формата от появата на въздушни мехури.оставете първия слой да изсъхне за 60 мин на стайна температура – докато той стане лепкав ( да достигне състояние при което като го пипнете с ръкавиците лепне на пипане, но не залепва по тях). След това нанесете следващия слой и го изчакайте и той да стане лепкав и т.н. времето за достигане на лепкавост на материала може да бъде намалено като използвате сешоар.

Бележка : Не е напълно необходимо, но използването на пигментиращото вещество SILC-PIG™ може да ви улесни при нанасянето на слоевете , тъй като при използването му слоевете пигментират в различен цвят и добре можете да се ориентирате каде е нанесен слой и къде не.

Възможности : Добавянето на Thi-Vex за чудесна тиксотропия. Добавянето на малка част от Thi-Vex ще направи лепкава гумата и тя ще може да покрие по – добре фрмата на модела. Thi-Vex се нанася по обем 1% от вашата смес да бъде Thi-Vex, това ще доведе до идеална тиксотропия.

Втора възможност: Добавете Silicone Thinner към вашата смес за да намалите вискозитета

Веднъж вулканизирала вашата форма ще се нуждае от кожух(матрица) . Plasti-Paste е продукт идеален за матрица.

Не е необходимо напълно, но използването на разделящ агент преди изливането при повечето материали ще доведе до по – добра форма на изделието и до по дългия му живот. Типа разделящ агент който ще се използва зависи от материала който се излива. Ease Release™ 200 или 205 се препоръчва при изливането на смоли. In & Out™ II се използва при изливането на гипс или бетон. И двете можете да намерите при вашия дистрибутор. Преди основната работа се препоръчва тест.

Физическия живот на формата зависи от това как вие я използвате. Участието на абразивни материали във формата води до ерозия и разрушаването й, докато смесването й с неабразивни материали няма да повлияе по никакъв начин на нейния живот. Преди складиране отливката трябва да бъде добре измита и подсушена. Не складирайте две части една върху друга. Съхранявайте на сухо и прохладно място.

 

Безопасност

Part A и).  Парите могат да причинят раздразнение. Използвайте само добре вентилирани помещения. Съприкосновението с очите или кожата може да доведе до остри раздразнения. При съприкосновение обливайте обилно очите с вода(ок.15мин) и потърсете лекарска помощ. От кожата да се отстрани замърсяването без вода и след това да се измие с вода и сапун.