CLEAR-FLEX


 

Описание на продукта

Clear Flex 50 & 95 e еластичен уретанов каучук от ново поколение, устойчив на UV светлина(не пожълтява – може леко да потъмнее). Предназначен е за изделия имащи абсолютна прозрачност. Ниският визкозитет улеснява смесването. Могат да се постигнат отлични цветови ефекти чрез добавянето на съответен цветови пигмент. Важно: силиконите от кондензационен тип е необходимо да се загреят иначе в процеса на втвърдяване може да се получат мехури.  Затова преди употрба на  Clear Flex да се загрее калъпа.

Важно: Не е за домашно използване, а само за промишлено.

                                                       

Приложение:

CF 50&95 предназначен за изготвяне на прозрачни форми и готви изделия, репродукции, декоративно леене, спец.ефекти, електроника, прототипи и др.

 

Технически характеристики:

   Clear Flex 50 Clear Flex 95
Твърдост по Shore A 50 95
съотношение на сместа на обем

на тегло

1А:2В

1А:2В

1А:1,5В

1А:1,5В

време за работа 25 мин. 15 мин.
време за желиране 40 мин. 30 мин.
време за  откалъпване 16 часа 16 часа
цвят безцветен безцветен
визкозитет  250мПа 250мПа
Обемно тегло 1.04г/см³ 1.04г/см³
якост на опън 1.07 Н/мм² 1.07 Н/мм²
гранично(пределно) натоварване 500% 175%
Последваща издръжливост на опън 4.35 Н/мм² 35.7 Н/мм²
линейни свивания (съсъхвания) незабележими незабележими
Макс. температура 80ºС 80ºС

                                                           

Приготвяне на модела

За да се избегне залепването на каучука към модела,  следва да се защитят някои порести  повъхности напр. гипс, бетон, дъревесина, камък и др. Преди нанасянето на разделящият агент се нанася запечатващ агент напр.Superseal – за гипс и дърво (почти не влияе на повърхностите), акрилен лак в аерозоли – за глина, съдържаща сяра или вода. За глини несъдържащи сяра и вода е достатъчно само разделящо средство. Термопластите да се защитават с акрилен лак. Запечатващият агент е необходимо винаги да е добре изсъхнал преди полагане на отделящият агент. ClearFlex може да се лее в различни форми, които са добре подготвени.

Полиуретановите и полиестерните форми трябва да се защитят с разделящ агент! Силикони: пригодни са силиконите от кондензационен тип  напр. MoldMax, OOMOO. Те винаги трябва добре да се нагреят(на 65ºС за ок. 6 часа). Не са подходящи адиативните силикони. Винаги правете проба!За полиуретани разделящи агенти са Universal или ER200, ER 205. Важно: за да получите оптимално покритие, разделящият агент трябва да се нанесе с мека четка върху цялата контактна повърхност и да се остави да изсъхне за ок. 15 мин. При съмнение касаещи действието на агентите, започнете отначало!

Смесване

Течните уретани са чувствителни към влага и я поглъщат дори от въздуха. Инструментите и съдовете за смесване трябва да бъдат изготовени от стъкло, метал или пластмаса и да са чисти. Важно: времето на живот на продукта доста се  съкращава след отваряне на съдовете. XtendIT значително удължава срока на съхранение на продукта. В общият съд се отсипва необходимото количество PART A и PART B, след това добре се разбърква за ок.1.5мин. При добавяне на пигмент или пълнител отначало ги смешете с с Part B и след това ги добавете към Part A.  За да се отстранят въздушните мехури се препоръчва вакумна дегазация. Леене под налягане напълно премахва въздушните мехури. След леенето оставете продукта в камера под налягане за около 2 часа при налягане 4,2 атмосфери (60PSI)

 

Леене

За да се избегне появата на въздушни мехури, сместа да се налива в най-ниската точка на формата. Равномерното наливане ограничава въздушните мехури. За да се отстранят абсолютно въздушните мехури се препоръчва вакумно леене. Оставете калъпа да изсъхне за една нощ при стайна температура(ок.23ºС за 16 часа, най-добре 24-48 часа). Времето за втвърдяване може да се съкрати с нагряване на полиуретана. Да се избягва втвърдяване при темпер. по-ниска от 18ºC.  ClearFlex достига най-добрите си физични свойства след 7 дни. Физичните свойства ще са още по-добри, ако след 6-8 часа втвърдяване на стайна температура го подгреем до темп. 65ºC – 70ºC за ок. 16 часа. Отливка с дебелина по-малко от 6мм винаги подгрявайте за добро втвърдяване.