MOLD MAX ® SERIES


Mold-Max-30-Silicone

Описание на продукта

Силиконът Mold Max се явява силикон от кондензационен тип от нова генерация., който се отличава с прекрасни технологични свойства и якост на цепене. Втвърдява за една нощ. В случай на надраскване на каучука не се цепи повече, което предотвратява повреждането на формата

 

Приложение:

Силиконът Mold Max е предназначен за възпроизвеждане на подробни детайли. Те намират приложение в изкуството и промишлеността, напр.за направата на форми за производство на прототипи, части за мебели,за склуптурни и архитектурни елементи. За изменение на консистенцията на Mold Max (за да може да се нанася с шпакла на форма) се използва THI-VEX(без Mold Max40). Mold Max60 е предназначен за приложения, изискващи висока устойчивост на топлина(До 294 °C) Формите от Mold Max  се използват за изготвяне на отливки от восък, полиуретан, полиестер, епоксидна смола, метал с ниска точка на топене и др.(без използване на разделящо средство).

 

Технически характеристики:

  MoldMax 10 MoldMax 15T MoldMax  20 MoldMax 27T MoldMax 30 MoldMax 40 MoldMax 60
твърдост по ShoreA 10 15 20 27 30 40 60
съотношение на сместа 100A:10B 100A:10B 100A:10B 100A:10B 100A:10B 100A:10B 100A:3B
време за работа 45 мин 45 мин 45 мин 45 мин 45 мин 45 мин 40 мин
време за  втвърдяване 24 часа 24 часа 24 часа 24 часа 24 часа 24 часа 24 часа
Цвят кремаво бял безцветен розов безцветен розов зелен червен
Визкозитет 15000 мПа 20000 мПа 25000 мПа 30000 мПа 25000 мПа 60000 мПа 20000 мПа
относително тегло 1,15 г/cм³ 1,08 г/cм³ 1,18 г/cм³ 1,11 г/cм³ 1,18 г/cм³ 1,14 г/cм³ 1,45 г/cм³
якост на опън 1,9 Н/мм² 1,9 Н/мм² 2,4 Н/мм² 2,3 Н/мм² 2,8 Н/мм² 3,4 Н/мм² 1,8 Н/мм²
Линейно съсъхване 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,4% 0,4% 0,1%
гранично(пределно) натоварване 375% 600% 350% 400% 300% 250% 132%
Последваща издръжливост на опън 16,05 Н/ мм² 15,08 Н/ мм² 17,83 Н/ мм² 17,65 Н мм²/мм 22,29 Н/ мм² 13,38 Н/ мм² 13,38 Н/ мм²
температурен диапазон 19°C-205°C 19°C-205°C 19°C-205°C 19°C-205°C 19°C-205°C 19°C-205°C -19°C-295°C
диелектрическа якост >500 Волт/Мил. >500 Волт/Мил. >500 Волт/Мил. >500 Волт/Мил. >500 Волт/Мил. >500 Волт/Мил. >500 Волт/Мил.
електрическа проницаемост 100Hz 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
коефициент на диалектрически загуби 100Hz 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
100% модул 0,2 Н/мм² 0,2 Н/мм² 0,3 Н/мм² 0,3 Н/мм² 0,8 Н/мм² 1,3 Н/мм² 1,3 Н/мм²

 

Приготвяне на модела

Някои материали изискват защита…в процеса на втвърдяване на Mold Max могат да настъпят затруднения при използването на глина съдържаща сяра(повърхноста остава лепкава и силикона може и да не стегне) В  случай на съмнения касаещи поведението на каучука върху повърхноста на модела, направете проба на идентична повърхност.

Някой от материалите, които са порести следва да се защитят, за да се избегне залепването на повъхноста на модела към силикона. Нашият SupeSreal защитава повърхноста и почти не оказва влияние на повърхностите. Лесно се измива от модела с вода и сапун. При използването на глина която съдържа сяра повърхноста да се защити с акрилов лак – спрей, за да се избегне появата на мехури при втвърдяването му. По – добре използвайте глина несъдържаща сяра например NSP Soft

Разделящото средство улеснява разформирането. Ease Release 200 с ниско съдържание на силиконово масло и се препоръчва за силиконови отливки в силиконови форми.

Важно: За да се постигне равномерно покритие следва да нанасяте разделящия агент с помоща на мека четка. След това нанесете тънък слой и оставете да изсъхне за около 30 мин. В случай на съмнение касаещи съвместимоста между лака и разделящия агент направете проба на идентична повърхност.

 

Отмерване и смесване

Mold Max трябва да се съхранява и използва в топли помещения при температура 22°С. Избягвайте да го съхранявате при температура по- висока от 22°С. За отмерване – използвайте точни везни. Инструментите и съдовете за смесване трябва да бъдат изготовени от стъкло, метал или пластмаса и да са чисти. PART B преди смесване да се разбие добре в заводската опаковка. След това в общият съд се отсипва необходимото количество PART A и PART B, добре се разбърква за ок.3мин. За да се отстранят напълно въздушните мехури се препоръчва вакумна дегазация за ок. 2 -3 мин.

 

Леене и втвърдяване

За да достигне най – добър резултат сместта трябва да се излива в най – дълбоката част на формата. Изливайте го от височина 1,3 см. от най – високата точка на модела, като го изливате бавно и равномерно. Формата трябва да оставите за една нощ при температура 22°С (не по – малка от 18°С) за втвърдяване(16 часа). Силикона достига оптималните си свойства след 48 часа. Допълнителното подгряване на формата в течение на 4-5 часа при температура 60°С позволява да се отстранят остатъците от влага и спирт, които се явяват остатъчни продукти при кондензационната реакция(влияят негативно на процеса на втвърдяване на течните смоли). Преди използване на формите оставете я на стайна температура за аклиматизация.

 

Съхранение

Живота на калъпа зависи от количеството отливки и вида на отливания материал. След употреба калъпите да се измиват с  вода и сапун и да се подсушат. Да се съхраняват в сухи и хладни помещения. Да не се складират едно върху друго и да се избягва попадането на UV-светлина.

 

Уплътняването на силикона Mold Max е с помоща на THI-VEX. THI-VEX се добавя в процентно отношение спрямо количеството на Part A:

Part A + Part B (добре смесени) +Thi-Vex (% в PartA) = консистенция

100                  10                                0,5                               гъста

100                  10                                1,0                               по – гъста

100                  10                                2,0                               много гъста

ВНИМАНИЕ: НЕ УПОТРЕБЯВАЙТЕ THI-VEX С MOLD MAX 40

Отначало нанесете тънък слой силикон, а когато той стане немного лепкав, нанесете втори слой. Необходимо е да нанесете 4 – 5 слоя докато постигнете дебелина 1см. Оставете за една нощ за втвърдяване, преди да поставите спомагателната форма.

 

Аксесоари

FastCat – ускорител съкращава времето за втвърдяване на силикона Mold Max, съответно разформироване с 16 – 22 ч., даже до 30мин. Пропорционално се съкращава и времето в пластично състояние.

Mold Max Thinner –  разредител – е силиконова течност за разреждане на силикони от адитивен и кондензационен тип.

Преимущества: 1. силиконовите смеси могат по -лесно да се обезвъздушат под вакум. 2. силиконовия каучук по-добре запълва дълбоките обратни ъгли на формата. 3. съкращава се времето за втвърдяване 4. увеличава се времето за съхранение в пластично състояние в зависимост от количеството MM Thinner.

Недостатък: Намалява якоста на опън и гранично натоварване

 

Използване на формите

При първите отливки силикона има разделящо действе, в зависимост от отливания материал тези свойства постепенно изчезават и отливките започват да залепят за формите. При отливки от гипс или восък не е необходимо използване на разделящо средство. При отливането на полиестер и епоксидни смоли, за да се удължи живота на формата се препоръчва използването на разделящо средство.