SMASH! ® PLASTIC


Smash! Plastic нова уретанова течна пластмаса за начупване на малки парчета. Smash! Plastic прозрачен като вода, но в готов вид се чупи като стъкло. Може да бъде отлят на тънка дебелина. Имитира стъкло, при ротационно отливане се получават бутилки, буркани и др. стъклоподобни предмети използвани като чупливи имитации в киното и театралните продукции. Максимално допустима дабелина 0,33 см.

Smash! Plastic е система, която  лесно се използва на стайна температура и се смесва в съотношение 1А : 1В по обем или тегло. Ниският визкозитет позволява лесно смесване и разливане.Отливките са UV стабилни. Различни цветове и цветови ефекти се постигат чрез добавяне на пигмент.

Внимание: Да не се използва в домашни условия. Този продукт се използва само в индустриални помещения. Необходими са: подходяща вентилация, респиратор и защитно облекло, за да се минимизира риска от вдишване или контакт на материала с кожата. Ако дишането е затруднено или се получи кожен обрив незабавно спрете работа и потърсете медицинска помощ. Прочетете инструкцията за безопасност преди започване на работа.

Подготовка: Подходяща вентилация е необходима, ако се вдиша в значителни концентрация, изпаренията могат да засегнат дишането и да причинят  кожни обриви. За да минимизирате риска при работа, използвайте подходящо помещение и добра вентилация. Допълнителна вентилация би подобрила работната среда. Необходимо е използването на стандартизиран респиратор. Бъркалките и съдовете за разбъркване трябва да са чисти, сухи и изработени от метал, пластмаса или стъкло. Носенето на латексни ръкавици и облекло с дълги ръкави спомага за минимизиране на контакта на кожата с материала. Обърнете се към Информацията за безопастност на обратната страна на този технически бюлетин. Понеже няма две еднакви приложения да са абсолютно еднакви, препоръчителен е малък тест.

Предпазване от неправилно втвърдяване: Когато отливате в силиконова гума, използвайте Mold Max. Грапъвини(шупли) са възможни, особено, ако силиконовата гума е нова(по-малко от 60 дни). Това състояние се характеризира с грапава повърхност на калъпа. Силиконова гума трябва да се третира преди отливане. Ако не сте сигурни за сходността между калъпа и отливания материал малка проба се препоръчва. Използвайте Universal Mold Release преди отливане, за да осигуриш лесно излизане на  чупливата отливка от калъпа.

Измерване: Материалите трябва да се съхраняват и използват на стайна температура(22С). Този продукт има ограничена трайност. Точният обем на смесване е 100А : 100В на обем или грамаж. Изсипват се еднакви части А и В в смесителен съд и бъркайте постоянно 90сек., така че да изчистите стените  и дъното на съда няколко пъти. При  нужда от оцветявяне добавяте пълнител или цвят в част В преди да добавите част А.

ВАЖНО: Трайноста на продукта намалявя значително след отварянето му. Веднага затворете опаковката му след използване. Използвайте най-скоро остатъчният ви материал. Ако се обгази част А със сухия газ XTEND-IT преди да се затвори, това значително сте удължи трайноста му.

Вакум дегазация: Ако желаете преди да го налеете сложете материала във вакум камера за 2-3мин. или докато сместа се надигне, разчупи и отново спадне. Оставете място за увеличаване на обема 3 до 4 пъти от първоначалния! Не го вакумирайте твърде дълго, тъй като материала се желира твърде бързо.

Изсипване: Бъдете внимателни! Да не попада върху кожата ви. Изсипвайте материала в най-ниската точка на калъпа и оставете да си намери нивото.

Отливане по ротационният метод: Изсипете материала в отвора на калъпа и го ротирайте 7-10 мин. Докато достигнете до момента да можете да прецените дебелинити на стените на отливката(0,33см) ще ви трябва малко практика и експерименти.

Отлепване: След 90 мин. продукта е засъхнал достатъчно за да бъде отстранен от калъпа. Пластмасата е много крехка! Бъдете внимателни! Работата с Universal Mold Release би ви улеснило при откалъпването. Колкото по дълго отливката отлежава, толкова по-твърда става. Окончателно е готова след 24 часа.

Температура: Кагато отливката е поставена на температура по-висока от 26 С може да загуби формата си (омеква). Съхранявайте ги на по-ниска от стайна температура за 24 часа преди използване.

Използване: Оставете продукта да се втърди за 6 часа преди да го разбиете в някакъв предмет(стена, под и др.)

Използване върху човек: Преди да го разбиете върху главата на някой бъдете сигурен, че стените на продукта не са по-дебели от 0,33см. Оставете го преди употреба за 16 часа на стайна температура, за да стане изцяло чуплив.

Внимание: Разбиването на отливка, която не е изцяло застинала или с дебелина по-голяма от 0,33см в някои части на тялото може да причини сериозни увреждания.