PMC


 

Описание на продукта

PMC-780, PMC-790 и PMC-870 са полиуретани с многогостранно приложение в промишленоста. Характеризира се с твърдост от 70A до 90A по Shore. И трите продукта имат отлична якост и устойчивост на триене. Съотношението на сместа е 2A:1B по тегло или обем. Те се отливат лесно и застиват на стайна температура. PMC-780 dry е суха версия на продукта. PMC-780 wet съдържа разделящо средство.

 

Приложение:

Използва се за серийно отливане на  материали, като бетон или гипс. Използва се също в съединения каучук/метал, механически каучукови изделия, покрития, ролки за промишленоста, уплътнения, амортисьори и др.

 

Технически характеристики:

  PMC-780 PMC-790 PMC-870
Твърдост по Shore A 80 90 70
съотношение на сместа по обем 1А:2В 1А:2В 1А:2В
време за работа 35 мин. 30 мин. 20 мин.
време за  откалъпване 16 часа 16 часа 16 часа
Линейно съсъхване незабележимо незабележимо незабележимо
цвят позрачно жълт светло жълт позрачно жълт
визкозитет 3100мПа 1000мПа 1800мПа
Обемно тегло 1.04г/см³ 1.02г/см³ 1.07г/см³
якост на опън 5.2 Н/мм² 5.2 Н/мм² 5.2 Н/мм²
гранично(пределно) натоварване 750% 700% 550%
Последваща издръжливост на опън 35.7 Н/мм² 35.7 Н/мм² 53.5 Н/мм²
макс. температура 80ºС 60-70ºС 79ºС

                                                           

Приготвяне на модела

За да се избегне залепването на полиуретана към повърхноста на модела (гипс, бетон, дърво, камък) преди нанасянето на отделител следва да се нанесе:

  • Superseal – защитава порести повърхности от гипс и дърво и не оказва влияние на повърхностните на детайлите.
  • Акрилен лак в аерозоли е подходящ за моделни глини, съдържащи вода или сяра. При глина, която не е базирана на вода и не съдържаща сяра, не трябва защита.
  • Акрилен лак е подходящ за термопласти (полиестер).

Запечатващият агент е необходимо винаги добре да е изсъхнал преди полагане на отделящият агент!

Разделящият агент улеснява разформироването на модела. Използвайте разделящият(откалапващ) агант UNIVERSAL Ease Release(съдържащ силикон), прадназначен за форми. Важно: за да получите оптимално покритие, разделящият агент трябва да се нанесе с мека четка върху цялата контактна повърхност и да се остави да изсъхне за ок. 15 мин. При съмнение касаещи действието на агентите, започнете отначало.

 

Смесване

Течните уретани са чувствителни към влага и я поглъщат дори от въздуха. Инструментите и съдовете за смесване трябва да бъдат изготовени от стъкло, метал или пластмаса и да са чисти. Важно: времето на живот на продукта доста се  съкращава след отваряне на съдовете. Xtend-IT значително удължава срока на съхранение на продукта. В общият съд се отсипва необходимото количество PART A и PART B, след това добре се разбърква за ок.3мин. За да се отстранят напълно въздушните мехури се препоръчва вакумна дегазация.

 

Леене

За да се избегне появата на въздушни мехури, сместа да се налива в най-ниската точка на формата. Равномерното наливане ограничава въздушните мехури. За да се отстранят абсолютно въздушните мехури се препоръчва вакумно леене. Оставете калъпа да изсахне за една нощ при стайна температура(ок.23ºС за 16 часа). Времето за втвърдяване може да се съкрати, с добавянето на Kick-iT или нагряване на полиуретана. Да се избягва втвърдяване при темпер. по-ниска от 18ºC. Физични свойства ще са още по-добри, ако подгреем еластомера до темп. 65ºC за ок.4-8 часа. Всеки път използвайте разделящото средство. Вида на разделящото средство зависи от отливаният материал:

  • Universal – за течни еластомери, смоли и восък(не е задължително)
  • Съпунена вода – за гипс
  • In&Out – за бетон.

При правилна употреба и съхранение напълно готовите форми са здрави и износоустойчиви. Живота на калъпа зависи от количеството отливки и вида на отливания материал. Интензивно триещи материали , напр. бетон, губят с времето детайлоноста на формите. След употреба калъпите да се измиват с  вода и сапун и да се подсушат. Да се съхраняват в сухи и хладни помещения. Не се складират едно върху друго, да са на сухо и прохладно и да се избягва попадането на UV-лъчи.