URE-BOND ® II


 

Технически характеристики:

  Ure Bond II
Твърдост  85А
съотношение на сместа 1A: 1B по об.

1A: 95B по тег

време в пластично състояние 5 мин
време за втвърдяване 20 мин
цвят жълтеникъв
относително тегло 1.1 г/cм³
якост на опън 5,5 Н/мм²
последваща издръжливост на опън 1,2 Н/мм²
 гранично (пределно) натоварване 121%
модул на еластичност 4,8 Н/мм²

 

Начин на използване

Подготовка на повърхнините Важно е и двете повърхности да бъдат чисти и сухи. Порестите повърхности за да се почистят, леко се шлифоват. Да се премахне всякаква прах от повърхностите. Гладките повърхнини да се обезмаслят, изсушат и обработят с шкурка. Металните повърхнини леко да се надраскат. Преди нанасяне на лепилото да се замият с ацетон или разредител и оставете повърхноста да изсъхне напълно.

 

Нанасяне

Течните уретани са чувствителни към влага и я поглъщат от въздуха. Инструментите и съдовете за смесване трябва да бъдат изготовени от стъкло, метал или пластмаса и да са чисти. Важно: времето на живот на продукта доста се  съкращава след отваряне на съдовете. Xtend-IT значително удължава срока на съхранение на продукта. В общият съд се отсипва необходимото количество PART A и PART B, след това добре се разбърква за ок.3 мин. Нанесете сместа на предварително подготвените повърхнини и ги придържайте в продължение на 20 мин. Пълното залепване е след 24 часа, но след 20 мин. може да се работи върху залепените повърхнини

 

Безопасност

Part A  могже да доведе до раздразнение на очите или кожата. Исползвйте само добре вентилирани помещения. При попадане в очите обливайте ги обилно с вода(ок.15мин) и потърсете лекарска помощ. От кожата да се отстрани замърсяването без вода и след това да се измие с вода и сапун. Парите на Part B могат да предизвикат раздразняване на дихателните пътища.