Metalset ® A4


 

 

Описание на продукта

Metalset A4 е мощно епоксидно лепило, което вече много години се използва в американската армия, а също така и от производители на самолети и автомобили. Metalset A4 е има отлична адхезия към порести и гладки повърхности. Може да се лепят и вертикални повърхности, той не капе и не се стича. Засъхналия A4 може  машинно да се обработва (шлифова, фрезерова), той е устойчив на алкални течности, разредени киселини и разредители.

 

Приложение:

За запълване на цепнатини в търби, вентили и резервоари(газ резервоари на кола). Залепване еднородни и разнородни повърхности една към друга. Запълване на метални шевове и вдлъбнини. Ремонт на метални повърхности. Заваряване на болтове в дърво или бетон.

 

Технически характеристики:

  Metalset 4
Твърдост  по Barcol 935 71А
съотношение на сместа 1A: 1B по об.

1A: 95B по тег

време в пластично състояние 22 мин
време за втвърдяване 16 часа
Цвят метален
Плътност 1.43 г/cм³
Визкозитет консистенция-паста
Съсъхване незабележ.
якост на опън 24.8 Н/мм²
якост на свиване 51.7 Н/мм²
гранично (пределно) натоварване 1.2 %
Температура 83ºС
Еластичност при натиск 1102 Н/мм²

 

Показатели на залепване(съпротивление на срязване при лепила за лепене на метал с метал– ASTM D 1002)

Свързващи материали         Влияние                      Температура           Стойнпсти (Н/мм²)

AL 2024-T-3                               няма                                -50°C                           15,8

AL 2024-T-3                               няма                                  25°C                            16,5

AL 2024-T-3                               няма                                 80°C                              5,5

AL 2024-T-3                               30дни във вода              – 25°C                           21,4

  1. 2024-T-3 7дней в 100% влага       25°C                            21,4

Студеновалцована стомана    няма                                 25°C                            29,6

 

 

 

Приготовяне на модела

Важно е повърхностите да бъдат чисти и сухи. Порестите повърхности леко се залепват, ако са чисти. Повърхнините да се шлифоват докато станат абсолютно чисти, а след това да се замият с ацетон или разредител. Преди нансяне на Metalset оставете повърхноста да изсъхне напълно от разредител. Гладките  повърхности(метал, пластмаса, дърво покрито с лак) следва да се шлифова или обработи  с шкурка. След това да се почисти с разредител. Епоксидните лепила не са много добри за никелови, хромови, оловни и цинкови повърхнини, а също така меки термопласти и полиетилени. Алтернативно решение се явява полиуретановото лепило Ure-Bond.

 

Смесване

Metalset A4 се смесва  1A: 1B по обем. В общ съд се изсипват еднакви количества от компонентите. След това в продължение на ок. 3мин.интензивно разбърквайте с чиста бъркалка. След нанасяне оставете да изсъхне за ок. 16ч. При по-висока температура ок. 65ºC,

може да се съкрати времето за втвърдяване до ок. 6ч. Дополнителто нагрявне на темп. ок. 65ºC в течение на 4-8ч може да подобри физикохимическите свойства на лепилото.

 

Военни спецификации за Metalset A4

 

Спецификации за армията на САЩ:          MMM-A-1754

MMM-A-134 Typ 3

Спецификация на фирма BELL:                 299-947-099

(вертолети)

Система:                                                         B-212 ASW Вертолет Spare Parts

№ НАТО:                                                       8040-01-944-7297

8040-00-944-7297

FSСМ:                                                                        90414

 

 

Безопасност

Part A  могже да доведе до раздразнение на очите или кожата. Исползвйте само добре вентилирани помещения. При попадане в очите обливайте ги обилно с вода(ок.15мин) и потърсете лекарска помощ. От кожата да се отстрани замърсяването без вода и след това да се измие с вода и сапун. Парите на Part B могат да предизвикат раздразняване на дихателните пътища.