TASK ® SERIES


 

Описание на продукта

Серията TASK Plastics  е нова генерация от уретанови течни смоли. Те предлагат по-добри физически възможвости в сравнение с познатата серия SmoothCast течни смоли. TASK Plastics  се отличава с удобството за смесване по количество или по обем, нисък вискозитет, висока якост на опън и на огъване, а също така висок модул на огъване. Тези пластмаси са с разнообразно приложение като индустриални апликации включващи правенето на глинени съдове, правенето на прототипи или правенето на висококачествени солидни или ротативни отливки (TASK 15).

 

TASK Plastics  са на приемлива цена и са направени в различни разфасовки в зависимост от вашите нужди.

 

Технически характеристики:

  TASK 2 TASK 3 TASK 4 TASK 5 [Fmr.C-1504 TASK 6 Fmr. C-1506] TASK 8 TASK 9 TASK 12 TASK 15 TASK 21
цвят бял бял сл. кост св.кафяв св.кафяв бял прозрачен кехлибар кехлибар бял бял
с-ние на сместа по тегло         обем 1A:1B

120A:100B

1A:1B

120A:100B

1A:1B

1A:1B

1A:1B

1A:1B

1A:1B

1A:1B

115A:100B

100A:44B

75A:100B

2A:1B

2A:1B

2A:1B

2A:1B

твърдост по Shore D 80 80 83 80 80 80 85 60 75 75
визкозитет, cps 150 150 250 600 800 100 300 2400 600 500
обемно тегло 1.12г/см³ 1.12г/см³ 1.16г/см³ 1.13г/см³ 1.07г/см³ 1.0г/см³ 1.14г/см³ 1.08г/см³ 1.12г/см³ 1.07г/см³
време за работа 7 20 20 3 7 2.5 7 20 6 6
време за  откалъпване 60 мин 90 мин 16 ч. 15 мин 75 мин 15 мин 60 мин 16 ч. 60 мин 60 мин
якост на опън                    
разтегляне, % 6 6 4 1.3 4.0 12 6 300 20 7.5
модул на еластичност                    
якост на натиск                    
модул на натиск                    
якост на огъване                    
модул на еластичност при огъване                    
температура  на деформ 57 57 45 N/A N/A ++ 55 N/A 47 62
линейно свиване                    

           

 

Приготвяне

Съхранявайте и използвайте уретаните на стайна температура от 22°С. Тези продукти имат малък срок на годност и е добре да се използват бързо. Всички течни уретани са мнотго чуствителни към влага и ще абсорбират влагата от атмосферата. Съдовете за сместа трябва да са добре почистени и направени от стъкло пластмаса или от метал. Смесването трябва да стане в добре проветрено помещение. Носете дълги ръкави предпазни очила и гумени ръкавици за миниманизиране на риска.

Важно: Срока на годност на продукта е драстично намален след отварянето на опаковката. Отворените продукти трябва да бъдат използвани колкото се може по скоро след отварянето.  XTENDIT ще удължи значително живота на неизползваните течни уретанови смоли

Нанасяне на разделящ агент –  Силиконовите гуми не се нуждаят от разделящ агент, но ако все пак решите да нанесете той ще допринесе за удължаване живота на формата. Необходим е разделящ агент когато изливаме във форми от уретанова гума. Използвайте разделящ агент предназначен за направата само на тези форми. (Universal Mold Release или Ease Release  200).

 

Леене и втвърдяване

Разбъркайте част А и част В преди употреба. След като изсипете необходимите части от А и В в съда за разбиване, разбъркайте внимателно. Разбълквайте бавно като трябва да сте сигурни, че сте разбъркали няколко пъти добре от дъното до върха. Бъдете внимателни да не разпръскате течността извън съда. Продуктите TASK са ниско вискозитетни и не се нуждаят задължително от вакуумна дегазация, ако изберете да вакуумирате материала поставете сместа на 29 h.i.g. във вакуумния дегазатор докато сместта се издигне разпукне и падне. Разбъркайте 3 – 4 пъти за обем в съда. Спазвайте трайността на сместта в съда, внимавайте да не премине. Най – добри резултати се получават при поставянето на формата под налягане. Поставете готовата смес в камера под налягане на 60  PSI(4,2 kg/cm²) за около 15 мин. Откалъпвайте след указаното време за втвърдяване. Допълнителното подгряване на отливката след втвърдяване при температура 65ºС в течение на 4 – 6 часа ще подобри физичните свойства на материала. Втвърдените отливки са твърди и с дълъг живот. Те са устойчиви на влага, високи температури, разтворители и кисилини. Те могат машинно да се обработват, да се лакират и залепват с други повърхности (преди това трябва да се отмие от отливкакта разделящия агент с помоща на ацетон или спирт). При машинната обработка следва да се използва защитна маска, за да не се вдишва прах.

 

Безопасност

Part A съдържа метиленодифенилов изоцианат (MDI).  Парите могат да причинят раздразнение. Използвайте само добре вентилирани помещения. Съприкосновението с очите или кожата може да доведе до остри раздразнения. При съприкосновение обливайте обилно очите с вода(ок.15мин) и потърсете лекарска помощ. От кожата да се отстрани замърсяването без вода и след това да се измие с вода и сапун.