FLEXFOAM-It! ® SERIES


 

Описание на продукта

FlexFoam-It лесна за употреба двукомпонентна еластична пяна. Компонентите A и B се смесват в съотношение 1:1 на обем и се залива непосредственно във формата (разделящо средство може да се използва при необходимост). Сместа многократно си увеличава обема (в зависимост от продукта) и създава равномерна затворена клетъчна структура. Пяната достига своето пълно обемно положение ок. 30мин и е напълно готов след ок. 2 часа

 

Приложение:

Пълнител за канапета, седалки, столове, гърбове и др., спец. ефекти и уплътнения.

 

Технически характеристики:

  FlexFoam-iT III FlexFoam-iT V FlexFoam-iT X FlexFoam-iT 25
коефициент на разширение ок. 15 ок. 10 ок. 6 ок. 2
съотношение на сместа 1A: 2B по об.

100A: 180B по тег

1A: 1B по об.

100A: 95B по тег

1A: 1B по об.

100A: 95B по тег

1A: 1B по об.

100A: 50B по тег.

време за работа 35сек 1мин 1мин 1мин
време за  откалъпване 30мин 30мин 30мин 30мин
пълно застиване 2 час 2 час 2 час 2 час
цвят бял бял бял бял
визкозитет 1000мПа 1000мПа 1000мПа 1000мПа
относително тегло 0,06 г/cм³ 0,10г/ cм³ 0,18г/cм³ 0,4г/cм³
относително тегло 48 кг/м³ 80 кг/м³ 160 кг/м³ 400 кг/м³

 

Приготовление на модела

При повечето модели разделящото средство облегчава откалъпването. Препоръчително е използването на разделящо средство, предназначено за полиуретанови пяни (напр. ER 2831- течен или ER1700 в аерозол). Да не се употребяват средства, съдържащи силикон. Средството нанесете на цялата повърхност, съприкосновяваща се с пяната.

 

Смесване

Течните уретани са чувствителни към влага и я поглъщат от въздуха. Инструментите и съдовете за смесване трябва да бъдат изготовени от стъкло, метал или пластмаса и да са чисти. Важно: времето на живот на продукта доста се  съкращава след отваряне на съдовете. XtendIT значително удължава срока на съхранение на продукта. В общият съд се отсипва необходимото количество PART A и PART B, след това добре се разбърква за ок.45сек.

 

Леене

За да се избегне появата на въздушни мехури, сместа да се налива в най-ниската точка на формата. Вследствие бързата реакция на пяната в нея се образува горящ въздух, който по время на застиване може да доведе до появата на съсъхвания. Съсъхванията  изчезват след като завърши процеса по застиване. За да се избегнат съсъхвания следва след откалъпване пяната да се нагрее, това ликвидира местата с горящ въздух (бързо изравняване на температура).