CRYSTAL CLEAR SERIES ®


 

Описание на продукта

Серията CrystalClear 200 е предназначена за изготвяне на изделия отличаващи се с абсолютна прозрачност. Ниският вискозитет облекчава смесването и леенето. Изделията придобиват кристална прозрачност и при втвърдяване на стайна температура, като съхраняват ниска степен на сасъхване. Втвърдените отливки са устойчиви на  УВ светлина и нечупливи.

Важно: Силиконът от кондензационен тип не трябва да съдържа вода, иначе в процеса на втвърдяване може да възникнат въздушни възглавници. За това преди употребата трябва добре да се затопли или да се направят някои отливки с „бърз” (горящ) полиуретан.

                                                       

 

Пототипи, лещи, скулптурни репродукции, декоративни отливки, ювелирни имитации, спец.ефекти. За получаване на блестящи стъкловидни повърхности покрийте формата с препарата Precote 11

 

Технически характеристики:

  CrystalClear 200 CrystalClear 202 CrystalClear 204 CrystalClear 206
време за работа 20 мин. 9 мин. 120 3 – 4 часа
време за  полимеризиране 16 часа 90 мин. 48 часа 3 – 4 дни
Макс.дебелина на отливката ок.7,5 см ок.1,5 см ок. 15 см >15 см
съотношение на сместа на обем: 1А : 1В                                                 на тегло: 100А : 90В

твърдост по Shore: 80 D

Обемно тегло: 1.04г/см³

линейни свивания (съсъхвания): 0,13 %

визкозитет: 600мПа

якост на опън: 17,2Н/ мм²

модул на опън: 757Н/ мм²

гранично(пределно) натоварване: 10%

якост на огъване: 75,8Н/ мм²

модул на натиск: 2750Н/ мм²

диелектрическа сила: -260mls. Dick vpm ..260

диелектрическа проницаемост: @25c bei 1Khz…3,34

макс. температура: 80ºС

                                                           

Приготвяне на модела

Смесването на компонентите А и В да става във добре вентилирани помещения. Препоръчва се  използването на защитни очила гумени ръкавици и престилка. При леене в полиуретанови и полиестерни форми е необходимо използването на разделящ агент – например Universal или ER200. Подходящи  са и форми от кондензационен тип силион (MoldMax, OOMOO). Тези форми следва предварително да се загреят. Не са подходящи форми от адеативен тип силикон. Преди началото на работа направете проба за съответствие. Преди леене нагрейте формата за около 30 мин.на температура 100°С.

Важно: За да избегнете прилепването към повърхността на формата и, за да отстраните въздушните мехури трябва да нанесете разделящ агент с помоща на мека четка или памучен тампон. След нанасяне на втория слой оставете да изсъхне за около 30 мин.

Смесване

Течните уретани са чувствителни към влага и я поглъщат дори от въздуха. Инструментите и съдовете за смесване трябва да бъдат изготовени от стъкло, метал или пластмаса и да са чисти. Важно: времето на живот на продукта доста се  съкращава след отваряне на съдовете. XtendIT значително удължава срока на съхранение на продукта. В общият съд се отсипва необходимото количество PART A и PART B, след това добре се разбърква за ок.1мин. При добавяне на пигмент или пълнител отначало ги смешете с с Part B и след това ги добавете към Part A.

 

Леене

За да се достигнат най добри резултати заливайте сместа в най дълбоката точка на формата. Равномерното леене отстранява възд.мехури. най- добри отливки без въздушни мехури се получават в камера под налягане при налягане 4 – 5 атмосфери за около.

CrystalClear 200                   2 часа

CrystalClear 202                   1часа

CrystalClear 204;20 6           6 часа

Оставете ги във формата да преседят за една нощ на стайна температура  най –  добри свойства материала достига след 5 до 7 дни при стайна температура. При по ранно разформироване отливката може да лепне. В този случай следва да я нагрявате в разстояние на 6 часа при температура 65°С. Времето за втвърдяване на CrystalClear зависи от дебелината на отливката , сложността на формата и други. Например 200г. СС 200 втвърдява по бързо в конусообразна форма отколкото във форма с площ 3 кв.см.и дебелина 1 мм.(в конусообразно състояние по бързо се образува топлина).

За достигане на най – добри физико – механични свойства и устойчивост към високи температури трябва да нагреете CrystalClear, особено в случай когато отливките са тънки садържащи неголямо количество от материала. Винаги трябва да го нагрявате във формата.

След втвърдяването на стайна температура нагрейте в течение на около 6 часа при температура на 65-72°С . Преди откълъпване на отливката я оставете да изстине на стайна температура .

 

 

 

 

 

Описание на продукта

СС220 е твърда пластма втвърдяваща се под въздействие на висока температура. Тя е по- твърда версия от обикновената серия СС с твърдост 85D по Шор. Ниският вискозитет облекчава смесването и леенето. Втвърдените отливки са устойчиви на УВ светлина и нечупливи.

Важно: Силиконът от кондензационен тип не трябва да съдържа вода, иначе в процеса на втвърдяване може да възникнат въздушни възглавници. За това преди употребата трябва добре да се затопли или да се направят някои отливки с „бърз”(горящ) полиуретан.

                                                       

 

Пототипи, лещи, скулптурни репродукции, декоративни отливки, ювелирни имитации, спец.ефекти. За получаване на блестящи стъкловидни повърхности покрийте формата с препарата Precote 11

 

Технически характеристики:

време за работа: 22 мин.

време за  полимеризиране: 4 часа

макс.дебелина на отливката: ок.7,5 см

съотношение на сместа на обем: 1А : 1В

                                                 на тегло: 100А : 75В

твърдост по Shore: 85 D

Обемно тегло: 1.07г/см³

линейни свивания (съсъхвания): 0,18 %

визкозитет: 675 мПа

якост на опън: 17,2 Н/ мм²

модул на опън: 1990 Н/ мм²

гранично(пределно) натоварване: 12%

якост на огъване: 80,6 Н/ мм²

модул на натиск: 525,4 Н/ мм²

диелектрическа сила: -260mls. Dick vpm ..260

диелектрическа проницаемост: @25c bei 1Khz…3,34

макс. температура: 80ºС

                                                           

Приготвяне на модела

Смесването на компонентите А и В да става във добре вентилирани помещения. Препоръчва се  използването на защитни очила гумени ръкавици и престилка. При леене в полиуретанови и полиестерни форми е необходимо използването на разделящ агент – например Universal или ER200. Подходящи  са и форми от кондензационен тип силион (MoldMax, OOMOO). Тези форми следва предварително да се загреят. Не са подходящи форми от адеативен тип силикон. Преди началото на работа направете проба за съответствие.

Преди леене нагрейте формата за около 30 мин.на температура 100°С!!!

Важно: За да избегнете прилепването към повърхността на формата и, за да отстраните въздушните мехури трябва да нанесете разделящ агент с помоща на мека четка или памучен тампон. След нанасяне на втория слой оставете да изсъхне за около 30 мин.

 

Смесване

Течните уретани са чувствителни към влага и я поглъщат дори от въздуха. Инструментите и съдовете за смесване трябва да бъдат изготовени от стъкло, метал или пластмаса и да са чисти. Важно: времето на живот на продукта доста се  съкращава след отваряне на съдовете. XtendIT значително удължава срока на съхранение на продукта. В общият съд се отсипва необходимото количество PART A и PART B, след това добре се разбърква за ок.1мин. При добавяне на пигмент или пълнител отначало ги смешете с с Part B и след това ги добавете към Part A.

 

Леене

За да се достигнат най добри резултати заливайте сместа в най дълбоката точка на формата. Равномерното леене отстранява възд.мехури. най- добри отливки без въздушни мехури се получават в камера под налягане при налягане 4 – 5 атмосфери за около 2 часа.

СС220 оставете да преседи за една нощ във формата на стайна температура, за достигане на най – добри физико-механични свойства и устойчивост към високи температури. Трябва да нагреете СС220, особено в случай, когато отливките са тънки, съдържащи неголямо количество от материала. Винаги трябва да го нагрявате във формата!

След втвърдяването на стайна температура нагрейте за около 4 часа при температура на 60°С, а след това следващите 4 часа при температура 100°С. Преди откълъпване на отливката я оставете да изстине на стайна температура.

При кратки производствени цикли, където не се изисква висока устойчивост на отливката към високи температури е достатъчно да я нагреете във формата в течение на около 4 часа при температура 70 С – 100 С и я оставете да изстине в студена вода или в хладилник