SMOOTH-CAST ® 325 SERIES


Описание на продукта

Серията течни смоли Smooth-Cast325, 326 и 327 е създадена специално за това след добавяне на пигмент или пълнител(например метален или мраморен прах) да се получат много реалистични цветове и ефекти. Имат неутрален цвят ,което позволява с малко количество оцветител да се получи наситен цвят на отливката. Отличава се с необикновенна течливост. Вакуум дегазация не е необходима и дегазация под налягане. При съотношение на компонентите в сместа 100 теглови части А към 90 теглови части В (1А:1В по обем) тези продукти се отличават с достатъчно време на съхранение в пластично състояние и време за пълно втвърдяване на масата, а така също и ниско ниво на сасъхвания/свивания/.

 

Приложение:

Полиуретановите смоли могат да се смесят с пълнители (например: с помоща на URE-FIL 3 на Smooth-On) или оцветяват . Техния нетраен цвят позволява получаването на много добри имитации на мрамор. Реалистичен ефект на имитация на метал може да се постигне чрез добавянето на бронзов меден или  никелов прах. При пълно втвърдяване  на отливката те са твърди и здрави, пригодени за машинна обработка и покриване с лак. Те са устойчиви на влага и отслабват действията на разтворителите. Тези изделия се използват много често за репродукция на малки и средни пластмасови изделия студено изляти бронзови скулптори, прототтипи, ротационни елементи, създаване на спец.ефекти, производство на бижутерия.

 

Технически характеристики:      

  SC 325 SC 326 SC 327
твърдост по Shore D 72 72 72
съотношение на сместа по тегло     обем 100A:90B

1A: 1B

100A:90B

1A: 1B

100A:90B

1A: 1B

време за работа* 2 мин. 7-9мин. 10-20мин.
време за  откалъпване* 30 мин. 60мин. 2-4 часа
линейно свиване(съсъхване) 1% 0.6% 0,035%
цвят безцветен безцветен безцветен
визкозитет 100 мПа 100 мПа 100 мПа
обемно тегло 1.07 г/см³ 1.07 г/см³ 1.07 г/см³
якост на опън 21.8 Н/мм² 21.8 Н/мм² 21.8 Н/мм²
 макс. температура 80ºС 80ºС 80ºС

*времето зависи от теглото на отливката

 

Приготвяне на модела

Течните полиуретани са чувствителни към влагата и я поглъщат от въздуха. Инструментите и съдовете за смесване трябва да бъдат изготовени от стъкло, метал или пластмаса и да са чисти. Работете в добре вентилирани помещения. Препоръчва се използването на гумени ръкавици и маска, за да се избегне съприкосновението с кожата. Разделящото средство улеснява разформироването на повечето повърхнини. Поради това използвайте разделящо средство предназначено за форми – напр. Universal или ER200. Необходимото количество нанесете върху всички повърхнини, които са в съприкосновение със смолата. Важно: за да получите оптимално покритие, разделящият агент трябва да се нанесе с мека четка върху цялата контактна повърхност и да се остави да изсъхне за ок. 30 мин. Повечето силиконови форми не изискват разделящо средство, само при леене на силикон в силиконова трябва да се използва разделящо средство не съдържащо силикон – напр. ER800.

Смесване

В общият съд се отсипва необходимото количество PART A и PART B, след това добре се разбърква бавно и равномерно, за да се отстранят напълно въздушните мехури (без вакумна дегазация). След това бързо го отливайте!

 

Леене

Важно: времето на живот на продукта доста се  съкращава след отваряне на съдовете. Xtend-IT значително удължава срока на съхранение на продукта.

ВАЖНО !!! преди употреба много добре да се разбие Part B в заводската опаковка.

В общия съд изсипете необходимото количество от А и В и след това разбърквайте бавно и равномерно, което ще позволи отстраняването на въздушните мехури (без вакуумна дегазация). Заливайте сместа в най-ниската точка на формата. Равномерното отливане не дава възможност за възникване на въздушни мехури. Указаното време за втвърдяване зависи от теглото. Необходимата вентилация позволява да се отстранят вредните пари образуващи се по време на желиране. Допълнителното подгряване на отливката след втвърдяване при температура 65ºС в течение на 4 – 6 часа ще подобри физичните свойства на материала. Важно: Отливките от SC325-327 няма да бъдат твърди веднага както в случайте с останалите смоли. Достига състояние твърдост след продължително време. Втвърдените отливки са твърди и с дълъг живот. Те са устойчиви на влага, високи температури, разтворители и кисилини. Тях можеш машинно да ги обработваш, да ги лакираш и залепваш с други повърхности (преди това трябва да отмиеш от отливкакта разделящия агент с помоща на ацетон или спирт). При машинната обработка следва да се използва защитна маска за да не се вдишва прах. Отливките покрити с лак или грунд могат да се поставят и навън. Независимо от устойчивостта към UV светлина след продължително време отливките незначително потъмняват

 

Безопасност

Part A съдържа метиленодифенилов изоцианат (MDI).  Парите могат да причинят раздразнение. Използвайте само добре вентилирани помещения. Съприкосновението с очите или кожата може да доведе до остри раздразнения. При съприкосновение обливайте обилно очите с вода(ок.15мин) и потърсете лекарска помощ. От кожата да се отстрани замърсяването без вода и след това да се измие с вода и сапун.