EQUINOX ® SERIES


 

Описание на продукта

Equinox силикон за напластяване – това е двукомпонентен силикон от адитивен тип, който може да се смесва „на место” и да се нанася на почти всякакъв модел. Equinox се задържа на всякаква вертикална повърхност и може да възпроизведе и най  –  малките детайли. Идеален за производство на здрави каучукови форми, които могат да се употребяват няколко минути след изготвянето му.

Малко значи по – добре: При нанасяне на тънък слой Equinox, се изразходва малко количество от материала.Формите са леки и лесни за пренасяне. Свиване не голямо, а втвърдения материал е стабилен и здрав.

Изгоден за потребителиEquinox може да се отмерва и смесва по обем. Той прилепва към себе си и силикони, поради което има широк спектър на приложение. Може също да се използва за поправяне на силиконови форми.

 

Приложение:

Equinox намират приложение за копиране на ценни антични и архелогични модели, а така също за бързи форми: склуптори, прототипи, свещи, монети и др. За леене на  гипс, смола и восък.

 

Технически характеристики:

  Equinox 25 Equinox 35 Equinox 50
твърдост по ShoreA 25 30  
съотношение на сместа по обем 1A:1B 1A:1B 1A:1B
време за работа 1 мин 1 мин 1 мин
време за  втвърдяване 7 мин 7 мин 7 мин
Цвят светло син светло розов жълт
Визкозитет за напластяване за напластяване за напластяване
относително тегло 1,29 г/cм³ 1,25 г/cм³ 1,29 г/cм³
Модул 100 % 309Н/мм² 358,2Н/мм² 413,3 Н/мм²
Линейно съсъхване 0,3 % 0,3 % 0,3 %
гранично(пределно) натоварване 400 % 430 % 300 %
Последваща издръжливост на опън 21,4 Н/ мм² 24,97 Н/ мм² 29,43 Н/ мм²

 

Приготвяне на модела

Глина съдържаща сяра затруднят процеса на  втвърдяване на силикона (повърхноста остава лепкава и силиконовата маса може съвсем да не втвърди). В  случай на съмнения касаещи поведението на каучука върху повърхноста на модела, направете проба на идентична повърхност. За да избегнете залепването на каучука с повърхноста на модела е необходимо до защитите повърхноста на модела с защитен слой напр. акрилен лак. Фиксатора трябва добре да изсъхне.

 

Смесване

Продукта трябва да се смесва ръчно и за това се препоръчва използването на защитни ръкавици. Изплзвайте изключително винилови ръкавици(латекса затруднява месенето на силикона). Съотношението на смесите е 1А:1В по обем. След това омесете двете части до получаване на еднороден цвят. Помнете, че времето за рекция започва да тече след 30 секунди.

Леене и втвърдяване

Equinox може да се нанася на почти всякакви повърхнини. След смесването да се напласти на тънък слой равномерно на модела. В случай на нанасяне на няколко слоя трябва да се нанасят непосредстсвено един след друг, за да се постигне идеално съединение. На меки повърхнини такива като da Vinci Soft Clay (съдържащ сяра) или NSP Clay (без сяра)  на Chavant, може в начало да се нанесе силикон Mold Max , а след това Equinox. Снемането на формата от модела става след 7 – 8 мин. на стайна температура. Наедряването на материела съкращава времето за втвърдяване. Нанасянето на вспомагателната форма да е преди снемането на формата. За вспомагателната форма ви препоръчваме Plasti Paste с стъкловлакна. При първите отливки каучука има разделящо свойство което постепенно изчезва(в зависимост от наливания материал и наливаните отливки) при отливането на гипс или восък добавяне на разделящо следство не е необходимо. При отливането на полиестер и епоксидни смоли , за да се удължи живота на формата се препоръчва използването на Universal или Ease Release 200