FOAM-IT! ® SERIES


 

Описание на продукта

Foam-It лесна за употреба двукомпонентна универсиална твърда пяна. Компонентите A и B се смесват в съотношение 1:1 на обем (или 115A: 100B на тегло) и се заливат непосредственно във формата (разделящо средство може да се използва при необходимост). Сместта многократно си увеличава обема (в зависимост от продукта) и създава равномерна затворена клетъчна структура. Пяната достига своето пълно обемно положение за ок. 20мин и е напълно готова след ок. 2

 

Приложение:

Пяната от серията Foam-iT е твърда и износоустойчива. Може да се оцветява. Намира приложение в промишленоста, строителството и за спец. ефекти. Може да се използва за изготвяне на отливки, а също и като уплътнителен материал или пълнител. Еластичната версия е серията FlexFoam-iT.

 

Технически характеристики:

  Foam-iT 3 Foam-iT 5 Foam-iT 15
коефициент на разширение ок. 20 ок. 10 ок. 5
съотношение на сместа по обем

по тегло

1A: 1B

115A: 100B

1A: 1B

115A: 100B

1A: 1B

115A: 100B

време за работа 1мин 1,5мин 1,5мин
време за застиване 6,5 мин 5 мин 1,5 мин
време за  откалъпване 20мин 20мин 20мин
пълно застиване 2 час 2 час 2 час
цвят бежав бежав бежав
визкозитет 200мПа 300мПа 500мПа
относително тегло 0,06 г/cм³ 0,10г/cм 0,26г/cм³
относително тегло 48 кг/м³ 80 кг/м³ 240 кг/м³

 

Приготовление на модела

При повечето модели разделящото средство облегчава откалъпването. Препоръчително е използването на разделящо средство, предназначено за полиуретанови пяни (напр. ER 2831– течен или ER1700 в аерозол). Да не се употребяват средства, съдържащи силикон. Средството нанесете на цялата повърхност, съприкосновяваща се с пяната.

Важно: за достигане равномерно покритие следва да се нанася разделящо средство с помоща на четка. Да се нанесе втори тънък слой и да се остави да изсъхне за ок. 30мин.

 

Смесване

Течните уретани са чувствителни към влага и я поглъщат от въздуха. Инструментите и съдовете за смесване трябва да бъдат изготовени от стъкло, метал или пластмаса и да са чисти.

Важно: времето на живот на продукта доста се  съкращава след отваряне на опаковките. Xtend-IT значително удължава срока на съхранение на продукта. В общият съд се отсипва необходимото количество PART A и PART B, след това добре се разбърква за ок.45сек. Внимание: Продукта доста бързо застива.

 

 

 

Леене

За да се достигнат най-добри резултати, сместа да се налива в най-ниската точка на формата. Внимание: Вследствие бързата реакция на пяната в нея се образува горящ въздух, който по время на застиване може да доведе до появата на съсъхвания. Съсъхванията  изчезват след като завърши процеса по застиване. За да се избегнат съсъхвания следва след откалъпване пяната да се нагрее, това ликвидира местата с горящ въздух (бързо изравняване на температура).

 

Безопасност

Part A съдържа метиленодифенилов изоцианат (MDI). Парите могът да доведат до раздразнение или неразположение. Исползвйте само добре вентилирани помещения. Съприкосновението с очите или кожата може да доведе до остри раздразнения. При съприкосновение обливайте обилно очите с вода(ок.15мин) и потърсете лекарска помощ. От кожата да се отстрани замърсяването без вода и след това да се измие с вода и сапун.