SMOOTH-CAST ® 300 + 320 SERIES


51Qtm4KVE7L._SY300_

Описание на продукта

Smooth-Cast 300 смола с нисък визкозитет и много добра течливост, благодарение на което се получава снежно бяла. Вакуум дегазация не е необходима. При съотношение на компонентите в сместа 100 теглови части А към 90 теглови части В /1А:1В по обем/ тези продукти се отличават един от друг с различно време на съхранение в пластично състояние и време за пълно втвърдяване на масата, а така също и със степента на сасъхвания/свивания/.

 

Приложение:

Полиуретановите смоли могат да се смесват с пълнители (напр.  URE-FIL 3  на Smooth-On) или оцветяват (напр. SO-STRONG). Поради снежно белия цвят е необходимо по – голямо количество пигмент отколкото при Smooth-Cast 325 (ок. 0,3 % SO-STRONG). Напълно готовата отливка е твърда и здрава, позволява машинно да се обработва и да се полага лаково покритие. Устойчиви са към влагата и разтворители. Тези изделия се използват често за репродукции на малки и средни пластмасови елементи, за бронзови склуптури, прототипи, ротационни елементи, спец.ефекти, производство на бижутерия

 

Технически характеристики:      

  SC 300 Q SC 300 SC 305 SC 310
твърдост по Shore D(ASTM D-2240) 70 70 70 70
съотношение на сместа по тегло     обем 100A:90B1A: 1B 100A:90B1A: 1B 100A:90B1A: 1B 100A:90B1A: 1B
време за работа* 1мин. 3мин. 7мин. 15-20мин.
време за  откалъпване* 3мин. 10мин. 30мин. 2-4 часа
линейно свиване(съсъхване) 1% 0.5% 0.35% 0,025%
цвят бял бял бял бял
визкозитет 80мПа 80мПа 80мПа 80мПа
обемно тегло(ASTM D-1475) 1.05 г/см³ 1.05 г/см³ 1.05 г/см³ 1.05 г/см³
якост на опън(ASTM D-638) 20.7 Н/мм² 20.7 Н/мм² 20.7 Н/мм² 20.7 Н/мм²
модул на еластичност(ASTM D-638) 961.82 Н/мм² 961.82 Н/мм² 923.90 Н/мм² 923.90 Н/мм²
удължение до скъсване%(ASTM D-638) 5% 5% 7.5% 7.5%
якост огъване(ASTM D-790) 31.10 Н/мм² 31.10 Н/мм² 27.58 Н/мм² 27.58 Н/мм²
модул на якост(ASTM D-790) 882.53 Н/мм² 882.53 Н/мм² 813.58 Н/мм² 813.58 Н/мм²
сила на натиск(ASTM D-695) 27.58 Н/мм² 27.58 Н/мм² 26.20 Н/мм² 26.20 Н/мм²
модул на натиск
(ASTM D-695)
315.78 Н/мм² 315.78 Н/мм² 309.57 Н/мм² 309.57 Н/мм²
 макс. температура(ASTM D-648) 50ºС 50ºС 50ºС 50ºС

*времето зависи от теглото на отливката

 

Приготвяне на модела

Течните полиуретани са чувствителни към влагата и я поглъщат от въздуха. Инструментите и съдовете за смесване трябва да бъдат изготовени от стъкло, метал или пластмаса и да са чисти. Работете в добре вентилирани помещения. Препоръчва се използването на гумени ръкавици и маска, за да се избегне съприкосновението с кожата. Разделящото средство улеснява разформироването на повечето повърхнини. Поради това използвайте разделящо средство предназначено за форми – напр. Universal или ER200. Необходимото количество нанесете върху всички повърхнини, които са в съприкосновение със смолата. Важно: за да получите оптимално покритие, разделящият агент трябва да се нанесе с мека четка върху цялата контактна повърхност и да се остави да изсъхне за ок. 30 мин. Повечето силиконови форми не изискват разделящо средство, само при леене на силикон в силиконова трябва да се използва разделящо средство несъдържащо силикон – напр. ER800.

Смесване

В общият съд се отсипва необходимото количество PART A и PART B, след това добре се разбърква бавно и равномерно, за да се отстранят напълно въздушните мехури (без вакумна дегазация). След това бързо го отливайте!

 

Леене и втвърдяване

Важно: времето на живот на продукта доста се съкращава след отваряне на съдовете. Xtend-IT значително удължава срока на съхранение на продукта.

ВАЖНО !!! преди употреба много добре да се разбие Part B в заводската опаковка.

В общия съд изсипете необходимото количество от Part А и Part В и след това разбърквайте бавно и равномерно, което ще позволи отстраняването на въздушните мехури (без вакумна дегазация). Заливайте сместа в най-ниската точка на формата. Равномерното отливане не дава възможност за възникване на въздушни мехури. Указаното време за втвърдяване зависи от теглото. Необходимата вентилация позволява да се отстранят вредните пари образуващи се по време на желиране. Допълнителното подгряване на отливката след втвърдяване при температура 65ºС в течение на 4 – 6 часа ще подобри физичните свойства на материала. Втвърдените отливки са твърди и с дълъг живот. Те са устойчиви на влага, високи температури, разтворители и кисилини. Те могат машинно да се обработват, да се лакират и залепват с други повърхности (преди това трябва да се отмие от отливкакта разделящия агент с помоща на ацетон или спирт). При машинната обработка следва да се използва защитна маска, за да не се вдишва прах. Отливките покрити с лак или грунд могат да се поставят и навън. Непокритите с лак отливки потъмняват с времето (10 – 20%) особено, ако са изложени на пряко въздействие на UV светлина. В случай на съмнения касаещи свойствата на изделията направете проба.

 

Безопасност

Part A съдържа метиленодифенилов изоцианат (MDI).  Парите могат да причинят раздразнение. Използвайте само добре вентилирани помещения. Съприкосновението с очите или кожата може да доведе до остри раздразнения. При съприкосновение обливайте обилно очите с вода(ок.15мин) и потърсете лекарска помощ. От кожата да се отстрани замърсяването без вода и след това да се измие с вода и сапун.

 

 

 

 

Описание на продукта

Smooth-Cast 320 е смола с нисък визкозитет и много добра течливост, благодарение на което се получава снежно бяла. Вакуум дегазация не е необходима. При съотношение на компонентите в сместа 100 теглови части А към 90 теглови части В /1А:1В по обем/ тези продукти се отличават един от друг с различно време на съхранение в пластично състояние и време за пълно втвърдяване на масата, а така също и със степента на сасъхвания/свивания/.

 

Приложение:

Полиуретановите смоли могат да се смесват с пълнители (напр.  URE-FIL 3  на Smooth-On) или оцветяват (напр. SO-STRONG). Порадо кремаво белия цвят е необходимо по голямо количество пигмент отколкото напр. при Smooth-Cast 325 (ок. 0,3 % SO-STRONG). Напълно готовата отливка е твърда и здрава, позволява машинно да се обработва и да се полага лаково покритие. Устойчиви са към влагата и разтворители. Тези изделия се използват често за репродукции на малки и средни пластмасови елементи, за бронзови склуптури, прототипи, ротационни елементи, спец.ефекти, производство на бижутерия

 

Технически характеристики:      

  SC 320 SC 321 SC 322
твърдост по Shore D 70 70 70
съотношение на сместа по тегло     обем 100A:90B1A: 1B 100A:90B1A: 1B 100A:90B1A: 1B
време за работа* 3мин. 7-9мин. 15-20мин.
време за  откалъпване* 7-10мин. 30мин. 2-4 часа
линейно свиване(съсъхване) 1% 0.55% 0,5%
цвят кремъв кремъв кремъв
визкозитет 80мПа 80мПа 80мПа
обемно тегло 1.05 г/см³ 1.05 г/см³ 1.05 г/см³
якост на опън 20.7 Н/мм² 20.7 Н/мм² 20.7 Н/мм²
 макс. температура 80ºС 80ºС 80ºС

*времето зависи от теглото на отливката

 

Приготвяне на модела

Течните полиуретани са чувствителни към влагата и я поглъщат от въздуха. Инструментите и съдовете за смесване трябва да бъдат изготовени от стъкло, метал или пластмаса и да са чисти. Работете в добре вентилирани помещения. Препоръчва се използването на гумени ръкавици и маска, за да се избегне съприкосновението с кожата. Разделящото средство улеснява разформироването на повечето повърхнини. Поради това използвайте разделящо средство предназначено за форми – напр. Universal или ER200. Необходимото количество нанесете върху всички повърхнини, които са в съприкосновение със смолата. Важно: за да получите оптимално покритие, разделящият агент трябва да се нанесе с мека четка върху цялата контактна повърхност и да се остави да изсъхне за ок. 30 мин. Повечето силиконови форми не изискват разделящо средство, само при леене на силикон в силиконова трябва да се използва разделящо средство не съдържащо силикон – напр. ER800.

 

 

Смесване

В общият съд се отсипва необходимото количество PART A и PART B, след това добре се разбърква бавно и равномерно, за да се отстранят напълно въздушните мехури (без вакумна дегазация). След това бързо го отливайте!

 

Леене

Важно: времето на живот на продукта доста се  съкращава след отваряне на съдовете. Xtend-IT значително удължава срока на съхранение на продукта.

ВАЖНО !!! преди употреба много добре да се разбие Part B в заводската опаковка.

В общия съд изсипете необходимото количество от А и В и след това разбърквайте бавно и равномерно, което ще позволи отстраняването на въздушните мехури (без вакуумна дегазация). Заливайте сместа в най-ниската точка на формата. Равномерното отливане не дава възможност за възникване на въздушни мехури. Указаното време за втвърдяване зависи от теглото. Необходимата вентилация позволява да се отстранят вредните пари образуващи се по време на желиране. Допълнителното подгряване на отливката след втвърдяване при температура 65ºС в течение на 4 – 6 часа ще подобри физичните свойства на материала. Втвърдените отливки са твърди и с дълъг живот. Те са устойчиви на влага, високи температури, разтворители и кисилини. Тях можеш машинно да ги обработваш, да ги лакираш и залепваш с други повърхности /преди това трябва да отмиеш от отливкакта разделящия агент с помоща на ацетон или спирт/. При машинната обработка следва да се използва защитна маска за да не се вдишва прах. Отливките покрити с лак или грунд могат да се поставят и навън. Независимо от  устойчивостта им към UV светлина след продължително време отливките незначително потъмняват. В случай на съмнения касаещи свойствата на изделията направете проба.

 

Безопасност

Part A съдържа метиленодифенилов изоцианат (MDI).  Парите могат да причинят раздразнение. Използвайте само добре вентилирани помещения. Съприкосновението с очите или кожата може да доведе до остри раздразнения. При съприкосновение обливайте обилно очите с вода(ок.15мин) и потърсете лекарска помощ. От кожата да се отстрани замърсяването без вода и след това да се измие с вода и сапун.