EA-40 ®


 

Описание на продукта

EA-40 епоксидно лепило без пълнител е с нисък вискозитет и може да се нанася на много тънък слой. EA-40 продължително време запазва своето пластично състояние (ок. 2ч) и втвърдява в течение на 24ч при стайна температура. Обикновено сместа се приготвя в съотнощение 1:1 по обем. За  увеличаване на устойчивоста му към високи температури и за получаване на още по-добри физико-химически свойства, може да се смесва в съотношение 2A: 1B по обем.

 

Приложение:

EA-40 се използва за различни видове съединявания и ремонти (от ремонт на електрически

изолации до шлосерски ремонти). EA-40 е идеален за използване като ламинат в производството на спортни катери и лодки (съответства на немските норми MMM-A-188,

Typ III).

 

Технически характеристики:

  EA-40
Твардост  по Barcol 935 66/69
съотношение на сместа 1A: 1B по об.

100A: 87B по тег

време в пластично състояние 2 часа
време за втвърдяване 24 часа
цвят ярко жълт
визкозитет Много малка
плътност 0,06 г/cм³
якост на опън 23,4Н/мм²
якост на натиск 55,8 Н/мм²
гранично (пределно) натоварване 1,0% (0,4%)

 

Приготовление на модела

При повечето модели разделящото средство облегчава откалъпването. Препоръчително е използванетона разделящо средство, предназначено за полиуретанови пяни (напр. ER 2831- течен или ER1700 в аерозол). Да не се употребяват средства, съдържащи силикон. Средството нанесете на цялата повърхност, съприкосновяваща се с пяната. Важно: за достигане равномерно покритие следва да се нанася разделящо средство с помоща на четка. Да нанесе втори тънък слой и да се остави да изсъхне за ок. 30мин.

 

Смесване

Течните уретани са чувствителни към влага и я поглъщат от въздуха. Инструментите и съдовете за смесване трябва да бъдат изготовени от стъкло, метал или пластмаса и да са чисти. Важно: времето на живот на продукта доста се  съкращава след отваряне на съдовете. XtendIT значително удължава срока на съхранение на продукта. В общият съд се отсипва необходимото количество PART A и PART B, след това добре се разбърква за ок.45сек. Продукта доста бързо застива.

 

Леене

За да се достигнат най-добри резултати, сместа да се налива в най-ниската точка на формата. Внимание:Вследствие бързата реакция на пяната в нея се образува горящ въздух, който по время на застиване може да доведе до появата на шупли. Шуплите изчезват след като завърши процеса по застиване. За да се избегнат шуплите следва след откалъпване пяната да се нагрее, това ликвидира местата с горящ въздух (бързо изравняване на температура).

 

Безопасност

Part A съдържа метиленодифенилов изоцианат (MDI). Парите могът да доведат до раздразнение или неразположение. Исползвйте само добре вентилирани помещения. Съприкосновението с очите или кожата може да доведе до остри раздразнения. При съприкосновение обливайте обилно очите с вода(ок.15мин) и потърсете лекарска помощ. От кожата да се отстрани замърсяването без вода и след това да се измие с вода и сапун.