OOMOO ®


oomoo-25-trial-533x400

 

Описание на продукта

Не е необходим вакуум или теглилка . ООМОО 25 & 30 е прост за  употреба силиконов каучук който се смесва в съотношение 1А:1В на обем. И двете версии имат много нисък вискозитет(много течливи в сравнение с другите силикони) благодарение на което, те много лесно се смесват и отливат. Вакуумно дегазиране не е задължитерно. Застиват при стайна температура с незначително свиване. ООМОО 30 – време за съхранение в пластично състояние 30 мин., а застива за 6 часа. ООМОО 25 е по бърза версия. Времето за съхранение в пластично състояние е 15 мин., а застива за около 75 мин.  Подходящ за прости форми, с една или две части. Ако имате нужда от високо устойчив сe  препоръчва силикон от Серията Mold Max.

 

Приложение:

ООМОО 25 и 30 намират приложение в изкуството и промишлеността (изработване на форми за копиране на склуптори и прототипи, за леене на гипс, смола и восък).

 

Технически характеристики:

  ООМОО 25 ООМОО 30
твърдост по ShoreA 25 30
съотношение на сместа по обем                                                 тегло 1A:1B         100A:130B 1A:1B         100A:130B
време за работа 15 мин 30 мин
време за  втвърдяване 75 мин 6 часа
Цвят светло син лилав
Визкозитет 4250 мПа 4250 мПа
относително тегло 1,34 г/cм³ 1,34 г/cм³
якост на опън 1,7 Н/мм² 1,7 Н/мм²
Линейно съсъхване 0,25% 0,25%
гранично(пределно) натоварване 250% 250%
Последваща издръжливост на опън 7,13 Н/ мм² 7,13 Н/ мм²

 

Приготвяне на модела

Глина съдържаща сяра, полиестер, дървени повърхности могат да затруднят процеса на  втвърдяване на силикона (повърхноста остава лепкава и силиконовата маса може съвсем да не втвърди). В  случай на съмнения късаещи поведението на каучука върху повърхноста на модела, направете проба на идентична повърхност. За да избегнете залепването на каучука с повърхноста на модела е необходимо до защитите повърхноста на модела.

Super Seal е течна смес, от миещ препарат и восък, която не поврежда повърхността на модела и можете да отстраните с помоща на топла вода. При използване на глина съдържаща сяра се препоръчва внасянето на акрилен лак – спрей. По добре използвайте глина несъдържаща сяра напр. NSP Soft от Chavant.

Разделящото средство улеснява разформирането. Ease Release 800 не съдържат силиконово масло и се препоръчва за силиконови отливки в силиконови форми.

Важно: За да се постигне равномерно покритие следва да нанасяте разделящия агент с помоща на мека четка. Нанесете тънък слой и оставете да изсъхне за около 30 мин. В случай на съмнение касаещи съвместимоста на лака и разделящия агент направете проба на идентична повърхност.

 

 

 

Отмерване и смесване

Изделието трябва да се съхранява и използва в топли помещения при температура 22°С. Избягвайте да съхранявате при температура по- висока от 22°С. Бъркалките и съдовете за смесване трябва да бъдат чисти и направени от стъкло, метал или пластмаса.  Преди да започнете, разклатете добре част А за да  разпръснете утайките, които могат да са се утаили. След измерването на равни количества на части А и Б в смесителния съд, разбъркайте добре за 3 минути като се уверите, че сте остъргали страните и дъното на контейнера на няколко пъти. Сместа трябва да има равномерен цвят без ивици. Ако имате ивици, продължете бъркането, докато не бъдат отстранени.

 

Леене и втвърдяване

За да достигне най – добър резултат сместта трябва да се излива в най – дълбоката част на формата. Изливайте го от височина 1,3 см. от най – високата точка на модела, като го изливате бавно и равномерно. Формата трябва да оставите за една нощ при температура 22°С (не по – малка от 18°С) за втвърдяване(16 часа). Силикона достига оптималните си свойства след 48 часа. Допълнителното подгряване на формата в течение на 4-5 часа при температура 50°С позволява да се отстранят остатъците от влага и алкохол, които се явяват остатъчни продукти при кондензационната реакция(влияят негативно на процеса на втвърдяване на течните смоли). Преди използване на формите оставете я на стайна температура за аклиматизация. Да не се лее силикон при температурата по-малко от 65 ° F/18 ° C.

При първите отливки каучука има разделящо свойство което постепенно изчезва (в зависимост от наливания материал и наливаните отливки) при отливането на гипс или восък добавяне на разделящо следство не е необходимо. При отливането на полиестер и епоксидни смоли, за да се удължи живота на формата се препоръчва използването на Universal или Ease Release 200

 

Съхранение

Живота на калъпа зависи от количеството отливки и вида на отливания материал. Леенетона  абразивни материали като бетон бързо ще унищожи сликоновия калъп. След употреба калъпите да се измиват с  вода и сапун и да се подсушат. Да се съхраняват в сухи и хладни помещения. Да не се складират едно върху друго и да се избягва попадането на UV-светлина.